luni, 12 iunie 2017

Cum l-a gasit pe Isus Cristos un jurnalist iudeu


Joseph Rabinowitsz, un important avocat iudeu din Chișinău, din Rusia, care a făcut mult bine pentru bunăstarea poporului său, pentru care acesta l-a cinstit, după o îngrozitoare prigonire a iudeilor a fost nevoit să plece în Palestina, pentru a găsi acolo un ținut, unde cei expulzați să poată găsi un cămin liniștit. Scurt înainte de plecarea lui, un creștin serios i-a dat un Nou Testament; trebuia să-l ia cu el, pentru a găsi în el învățături prețioase despre cele mai importante localități din Palestina. Cu acest scop l-a și luat Rabinowitsz cu el.

Când R. a ajuns în țara sfântă, a vizitat Betleemul și a citit ce se spunea despre el în Noul Testament. Același lucru l-a făcut în timpul șederii lui în Ierusalim. A urcat pe Muntele Măslinilor, s-a așezat și a contemplat cu adâncă mâhnire Ierusalimul care zăcea în praf și murdărie. Întrebări dureroase s-au trezit în inima lui. ‚De ce cetatea împărătească, în care a fost Templul lui Dumnezeu, unde Însuși Dumnezeu S-a revelat într-un mod atât de minunat, este de atât amar de timp o grămadă de ruine? – De ce Israel, poporul ales este de atâta timp apatrid? De ce este împrăștiat în toate țările, batjocura și disprețul popoarelor?’ El a privit și locul unde Hristos a fost răstignit, a deschis Noul Testament pentru a citi patimile. În timp ce le citea, i-a devenit clar prin lucrarea Duhului Sfânt, că Cel răstignit n-a fost și nu este altul decât Acela despre care au profețit toți proorocii, dar mai ales proorocul Isaia în capitolul 53. El a văzut că Isus a fost zdrobit pentru păcatele noastre, ca noi să avem prin rănile Lui tămăduire și pace. El a recunoscut dragostea răscumpărătoare a lui Hristos și atunci a spus: ‚Acum am răspunsul la întrebările mele; acum văd că cheia pentru această țară nu stă în mâinile unui bancher sau ale vreunui împărat pământesc, ci numai în mâinile străpunse ale lui Mesia al nostru, Isus. – El singur este calea spre pace pentru noi și spre mântuire; nu de o țară nouă, ci înainte de toate, de o inimă nouă are nevoie sărmanul meu popor.’

Cu acest mesaj a plecat Rabinowitsz înapoi în țara lui. Toți prietenii lui de mai înainte au devenit potrivnicii lui. Dar această furtună a vrăjmășiei s-a potolit și mulți s-au strâns în jurul lui și au auzit de pe buzele lui, spre mântuirea lor, Evanghelia despre dragostea lui Dumnezeu în Hristos Isus, care l-a biruit și pe el.

Avocatul iudeu de altădată a propovăduit mulți ani, neîntrerupt, Evanghelia într-o sală deosebită din orașul lui natal, îndemnat de dragostea lui Hristos, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe clădire era ca inscripție în limba rusă și ebraică, cuvântul pe care apostolul Petru l-a strigat odinioară iudeilor necredincioși: „Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus, pe care L-ați răstignit voi.” (Faptele Apostolilor 2,36)

Acum câțiva ani Rabinowitsz a decedat în pace, după o viață binecuvântată. Copiii și ginerii lui au devenit și ei credincioși în Domnul Isus, prin harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu s-a proslăvit în el și prin el.

 Mesagerul crestin
Minunatele cai si calauziri ale lui Dumnezeu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Staruinta..

.... Alte două profeţii pe care le-am citit adesea şi asupra cărora am cugetat mult mi s-au ivit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere...