duminică, 25 iunie 2017

Despre ce iubeşte Dumnezeu


Ştiati că…… Domnul iubeşte dreptatea? – Psalmul 37:28
… Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi? – Psalmul 146:8
… Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El? – Psalmul 147:11
… Domnul iubeşte pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui? – Psalmul 147:11
… Dumnezeu iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire? – Proverbele 15:9
… Dumnezeu iubeste pe cel de face dărnicie cu bucurie? – 2 Corinteni 9:7
… Dumnezeu iubeşte pe cei ce îl iubesc pe Isus? – Ioan 16:27
… Dumnezeu iubeşte curăţia de inimă? – 1 Cronici 29:17
… Dumnezeu iubeşte neprihănirea? – Psalmul 45:7
… Dumnezeu iubeşte pe cel care-l mustră? – Proverbele 3:12
… Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică? – Ioan 3:16

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Staruinta..

.... Alte două profeţii pe care le-am citit adesea şi asupra cărora am cugetat mult mi s-au ivit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere...