sâmbătă, 10 iunie 2017

Puterea harului

 

Un chinez ignorant a venit într-o capelă din Ato, unde a auzit un misionar (S.L. Binkley) predicând despre atotsuficiența lui Hristos de a salva păcătoși. După terminarea slujbei divine, s-a dus la el și i-a spus: ‚Despre Acest Isus n-am auzit până acum niciodată și nu știu cine este El; dar oare n-ai zis că El m-ar putea salva de toate păcatele mele?’

‚Da,’ a răspuns misionarul, ‚exact aceasta am spus.’

‚Dar tu nu mă cunoșteai când ai spus aceasta. Eu am fost un mincinos, un jucător, un vrăjitor, un soț adulter și de douăzeci de ani un fumător de opiu. Deci, dacă m-ai fi cunoscut, n-ai fi spus niciodată ce ai spus, vezi?’

Misionarul Binklei n-a putut decât să repete cu accentuare, explicația lui anterioară despre puterea și bunăvoința lui Isus de a curăța și a salva chiar de o asemenea cantitate de păcate.

Fumătorul de opiu era mut de uimire, căci duhul său zăcea în lanțurile grele ale prințului întunericului; otrava voluptății era în sângele lui, iar el era vândut groaznicului opiu, într-o robie fără nădejde. El a plecat, dar a venit iar, pentru a auzi mai mult despre acest minunat Mântuitor. Au trecut săptămâni, când într-o dimineață s-a năpustit cu impetuozitate în camera misionarului, iar fața lui radioasă anunța vestea cea bună: ‚Știu acum: Isus mă poate salva de toate păcatele mele; da, El a făcut-o.’ Da, era adevărat, credința în Hristos a rupt chiar robia multor ani de nevoia de opiu.

El s-a întors în satul lui de baștină, pentru a le povesti despre Domnul Isus tovarășilor lui de păcat. Cu toate că a fost prevenit de marea primejdie care-l amenința, a povestit totuși istoria marelui Mântuitor, care a putut să salveze pe cei mai răi păcătoși și a depus mărturie prin harul Duhului Sfânt, despre puterea Lui salvatoare. Au aruncat cu noroi în el, a fost bătut, izgonit din loc în loc, dar n-a putut fi adus la tăcere. În cele din urmă prigonitorii lui l-au dus în fața unui funcționar judecătoresc crud și martori mincinoși au adus împotriva lui cele mai murdare învinuiri. Judecătorul corupt, bucuros că se poate răzbuna pe această sectă străină, a dispus ca el să fie bătut, iar spatele lui gol a fost bătut fără milă cu groaznica nuia de bambus, până a fost sfâșiat de tot. Dus la ferma misiunii, aproape mort, doctorul a spus că niciodată până atunci nu văzuse asemenea răni, provenite de la bastonul de bambus.

Înainte ca misionarul să poată găsi cuvinte să-l consoleze, martirul a spus cu un zâmbet: ‚Învățătorule, acest trup are dureri mari, dar adâncul inimii mele are pace.’ Apoi s-a ridicat în pat și a zis: ‚Dacă mă voi însănătoși, mă vei lăsa să mă întorc la Houtshiang?’

Însănătoșirea lui se făcea foarte încet. Dar când a fost abia pe jumătate vindecat, s-a furișat de acolo și a apărut deodată în localitatea lui natală, pentru a propovădui din nou Evanghelia cruzilor săi prigonitori. Cuvintele lui de mântuire și pace, care au avut un efect mai puternic prin asemenea experiențe sângeroase, au adus chiar pe unii dintre dușmanii lui la Mântuitorul.

Paisprezece ani a călătorit predicând, iar în anul 1869 a fost instituit ca misionar. Multe la număr au fost sufletele pentru care el a putut să fie unealta convertirii lor la Hristos și dintre ele s-au născut chiar o duzină de evangheliști băștinași, care au propovăduit vestea îmbucurătoare despre mântuirea deplină, veșnică și fără plată în Hristos. Până în ultima clipă a depus mărturie, iar când a fost prea slab ca să se țină pe picioare, tot mai aduna în jurul lui din aceia cărora le putea mărturisi despre Mântuitorul, iar în cele din urmă a adormit cântând de bucurie că în curând va fi la Domnul.

Istoria vorbește de la sine și arată că niciunul nu este un păcătos prea mare ca Hristos să nu-l poată răscumpăra; deci niciunul nu trebuie să se îndoiască. Cititorule, ia-L pe Dumnezeu pe cuvânt! Știi ce spune Cuvântul Lui: „O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: ‚Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși.’” (1 Timotei 1,15)

 Mesagerul crestin
Minunatele cai si calauziri ale lui Dumnezeu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Staruinta..

.... Alte două profeţii pe care le-am citit adesea şi asupra cărora am cugetat mult mi s-au ivit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere...