marți, 23 mai 2017

Cum să aducă roadă un creştin?


"Prin aceea că el face eforturi şi se osteneşte să obţină ceea ce îi este dat gratis?

Prin meditaţii cu privire la veghere, rugăciune, cu privire la ceea ce să facă şi să nu facă, cu privire la ispite şi pericole?

Nu, el trebuie să-şi concentreze gândurile şi dragostea în totalitate spre Hristos, să-I predea Lui toată fiinţa sa şi să privească permanent spre El, pentru ca să rămână în harul Său. Creştinii, care cândva au ajuns stabili în această stare, sunt calmi şi liniştiţi ca un copil în braţele mamei sale. Hristos îi îndeamnă la timpul potrivit şi la locul potrivit cu privire la sarcinile şi obligaţiile lor, El îi mustră pentru orice greşeală, El îi sfătuieşte în orice problemă şi îi încurajează în tot ce este necesar. Astfel de creştini nu-şi fac nici un fel de griji în lucrurile temporale şi veşnice cu privire la ziua de mâine; căci ei ştiu, că Hristos este prezent pentru ei atât astăzi cât şi mâine, şi că timpul nu pune limite dragostei Sale. Speranţa şi încrederea lor se bazează numai pe ceea ce El poate şi vrea să facă pentru ei; nu pe ceea ce ei, după părerea lor, ar putea şi ar vrea să facă pentru El. Protecţia lor faţă de orice ispită şi orice grijă este încredinţarea permanentă, cu încredere de copil, a fiinţei lor Lui.”
Aceasta este „viaţa schimbată”, viaţa care rămâne, viaţa roditoare, „viaţa, care este Hristos” şi pe care fiecare creştin trebuie s-o posede. Galateni 2,20 poate fi realitate minunată în viaţa fiecărui creştin:

« Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. »

 Din descurajare şi înfrângeri aţi ajuns la victorie, din slăbiciune şi oboseală la putere. Dintro viaţă inactivă şi aparent inutilă v-aţi transformat într-un om care lucrează cu bucurie şi entuziasm.

Hudson_Taylor_viata_schimbata

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Staruinta..

.... Alte două profeţii pe care le-am citit adesea şi asupra cărora am cugetat mult mi s-au ivit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere...