joi, 13 iulie 2017

Mä urmezi din toatä inima ta?


A fost un tänär pe nume Natanael,din Polonia. Acest tänär era crescut in spiritul crestinismului. Tatäl säu pästorise o bisericä de mai mult de 5000 de membri. Iar mama lui fu invätätoare la scoala duminicalä. Familia lui Natanael a fost o familie ce intr-adevär nu duceau lipsä niciodatä de nimic,atät financiar cät si material. Insä pe mäsurä ce Natanael crestea in värstä,interesele lui se schimbaserä. Numai avu aceasi pläcere ca si in copilärie sau adolescentä pentru a mai merge duminicä de duminicä,ori in cursul säptämänii la Bisericä,numai avu acea dragoste pentru a citi cuväntul Lui Dumnezeu,convingerile sale religioase se schimbau de pe o zi pe alta...iar in locul a toate acestea,crestea mai mult iubirea fatä de lume. Acel sentiment de a avea cät mai mult cästig financiar,a avea un trai usor si färä probleme. Iar cu trecerea anilor,cänd Natanael deveni deja om in toatä firea,se trezi la casa lui. O vilä cu piscinä si 10 camere cu 2 etaje,2 masini una mai luxoasä ca cealaltä. Dar in aceatä mare vilä locuia singur.Nu avu timp sä gäseascä alasa inimii sale,cäci era prea mändru cu multe pretentii. Iar decät sä regrete cä a fäcut pasul cu persoana nepotrivitä,a ales sä rämäne singur. Doar el cu averea pe care o cästigaserä dealungul anilor.Uitänd de Dumnezeu si de cele sfinte,päräsind Biserica,rupänd legätura cu pärinti. intr-o noapte insä Dumnezeu avu in plan sä stea de vorbä cu el,arätändu-i cä calea pe care a ales-o nu este calea potrivitä pentru el. Cänd Natanael se puse la somn,cu gändul la cum ar putea cästiga mai mult,si sä aibe mai multe lucruri materiale,si nu la Dumnezeu,adormi. Natanael avu un vis. Se fäcu cäci stätu in fata a douä cufere de comori.Cea din stänga lui era plinä cu aur si pietre scumpe,iar cea din dreapta era aproape goalä. Cänd se uitä la el,observä cä era mult mai mic la staturä. O luminä albä coborä de sus,iar din lumina aceea se auzi o voce ca suntetul tunetului spunänd:" Natanael! Natanael!" " Cine esti,si de unde mä cunosti?" Räspunse Natanael. " Tu stii cine Sunt,Natanael. 19 ani ai umblat pe calea mea,parinti tai ti-au vorbit zi de zi despre Mine.In copiläria ta erai de nelipsit dela casa Mea.Natanael,stii ce semnificatie au aceste douä cufere?" " Nu,Doamne!" A räspuns Natanael. " Acest cufär din stänga ta care este plinä,reprezintä roadele Duhului sfänt." In fata lui Natanael apäru deodatä o scarä. " Urcä-te pe scara aceasta." Natanael se urcä asa cum Domnul ii poruncise. "Acum priveste in cufärul cel plin,ce poti vedea?" " Väd,doar aur cät pot ochii mei cuprinde,apoi piertre scumpe,diamante...Coroane fel de fel." "Asa este. Acum scoate o monedä de aur.Si vezi ce scrie pe ea. Natanael a scos o monedä de aur si citi:" DRAGOSTEA." " Cänd ai fost copil ai avut o dragoste aprinsä pentru Mine,si pentru semenii täi. Acum,unde iti este Dragostea Natanael? Scoate altä monedä de aur si citeste." " Natanael scoase alta si citi:" BUCURIE." " Cänd erai tänär,te bucurai cu fratii täi in credintä,in rugäciune,simteai adierea Duhului sfänt,si chiar ai fii putut primi darurile sale.Acum bucuria ta este averea desarta.Scoate alta..." "PACEA." " Cänd erai un copil pärinti te-au invätat sä fii impäcuitor. Sä eviti certurile,bärfele,minciunile,care sunt roadele firii pämäntesti. Azi insä datoritä dragostei ce o porti pämäntului,stai la mesele bärfitoare,stai impreunä cu nelegiuitii,care blastemä Numele Meu. Continuie sä scoti..." " INDELUNGA RÄBDARE." " In adolescenta ta aveai un coleg la facultatea pe care ai terminat-o,care mereu iti creea probleme. Pentru cä M-ai dat uitärii,si pentru cä ai uitat invätäturile mamei tale,ti-ai iesit din fire si l-ai bätut crunt. Iti mai aduci aminte? Sä continuäm...mai sunt multe ce as dori sä iti arät." "BUNÄTATE." " Cänd erai copil pärinti te-au invätat sä fii bun cu semeni täi. La bunätate se include si faptul sä nu fii zgärcit. Spune-mi Natanael,decänd ti-ai adunat aceastä avere trecätoare,ai dat mäcar un dolar unui om särac? Ai vizitat vreodatä in toti acei 17 ani de zile vre-o väduvä ori ai mängäiat mäcar odatä un orfan?" Natanael aplecase rusinat capul,tecänd. " Continuie..." " CREDINCIOSIA" " Natanael,cänd erai copil mi-ai fost credincios. In fiecare noapte povesteam impreunä. Acum insä,te pui in pat gändindu-te la cum sä poti avea cät mai mult...unde ti-a rämas credinciosia? Continuie..." " BLÄNDETEA." " Cänd ai fost copil si pänä la intrarea la facultate erai bländ,bun,räbdätor. N-ai ridicat tonul nici mäcar mamei tale. Acum...Offff Natanael!!!!" " INFRÄNAREA POFTELOR." " Cänd erai in ani adolescentei tale,deavolul a incercat in mai multe feluri sä te determine sä cazi in päcat. Pänä acum 17 ani n-a reusit...dece n-ai vegheat?! Ia un diamant si citeste. Ce scrie pe ea?" " ROADA DUHOVNICEASCÄ." Apoi continua,si lua ränd dupä ränd fiecare diamant. Pe prima scria:" Vorbirea despre intelepciune si cunostintä." " Ti-am dat intelepciunea si cunostinta necesarä, sä vorbesti oricui intälnesti despre Mine. Ti-am läsat scrisoarea Mea s-o citesti. Intr-adevär,ai citit-o dar n-ai pus la inimä nicimäcar o slovä din cele scrise in ea." Si asa luä pe ränd toate roadele duhului sfänt,de care ar fii putut benificia. " Acum uitä-te in cufärul din dreapta ta.Ce poti vedea?" " Doamne,este aproape goalä." " Bine ai väzut Natanael. Cufärul acesta este cufärul slujirii tale. Ai in ea doar 2 din toate roadele ale Duhului sfänt. Si 0 din drarurile sale. Dacä le foloseai ai fii avut o coroanä strälucitoare in cufärul täu. Dacä imi rämäneai credincios cufärul täu ar fii putut fii plinä de putea da pe dinafarä. Doar atät ai cästigat 2 monede de aur,in toti anii acestia. Natanael,acum este momentul deciziei tale. Priveste in dreapta ta,in coltul acela. Ce poti vedea?" " Väd niste creaturi oribile." " Bine ai väzut.Aceste creaturi oribile sunt pläcerile lumii acestea trecätoare,ele te pändesc pänä in ulltimul ceas al vietii tale,dupä care te vor lua.Poti scäpa de ei dacä acum renunti la tot ce ai si Mä urmezi din toatä inima ta." Natanael se präbusi in ghenunchi si strigä:" Sunt cel mai mare nenorocit de pe fata pämäntului! Sunt vrednic de Iazul de foc si pucioasä!!! Doamne terog ajutä-mä!!!" Strigänd se trezi din somn,tot pläns. Dupä ce isi reveni unpic,puse mäna pe telefon si isi suna pärinti cu care de mai bine de 17 ani numai schimbase mäcar un cuvänt.Istorisi visul,si isi ceru iertare Domnului,si pärintilor lui pentru neascultarea ce aproape il ducea la pierzarea vesnicä,isi vändu vila si cele douä masini,si se mutä intr-o cäsutä modestä in apropierea casei pärintesti,slujindi la biserica unde a crescut. Dupä 2 ani de zile Natanael avu privilegiul cel mare de-a participa la o nunta. Nu o oarecare nunta,ci propia sa nuntä. Natanael a fost binecuväntat cu o sotie pe nume Damaris. Dupa un an dela cäsätoria lor au primit o dublä binecuväntare,si anume 2 gemeni pe nume Ana si Fineas.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Staruinta..

.... Alte două profeţii pe care le-am citit adesea şi asupra cărora am cugetat mult mi s-au ivit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere...